Double-click here to add your own text.

22/2 födde Mimosa och Glimmer 5 ungar 2 mantlade och 3 enfärgade. 1 hane tingad

27/2 fick Nova och Orkan endast 1 unge och den stanna här.